Interieurprojecten van Co Dekker Hilversum
035 685 90 71 info@codekker.nl

Prachtige vloerbedekking door professioneel geëgaliseerde ondervloer

Hoe een interieur wordt ervaren hangt voor een groot deel af van de indruk die de vloer teweegbrengt. Wat dit betreft is niet alleen de vloerbedekking maar ook de ondervloer van belang. Een gave vlakke ondervloer is een voorwaarde om te zorgen dat uw vloerbedekking een prachtige aanblik biedt.
Co Dekker Interieurprojecten is gespecialiseerd in het vakkundig egaliseren van vloeren in zowel bedrijven als woningen.

Waarom egaliseren?
Het aanzien van een mooie kwaliteit vloerbedekking kan danig worden verstoord door een niet vlakke ondergrond. Vooral bij een harde vloerbedekking als linoleum, vinyl of rubber is een vlakke ondervloer heel belangrijk voor het eindresultaat. Ook een mooi tapijt komt alleen op een volkomen vlakke ondervloer goed tot zijn recht. Bij een tegelvloer of parket vormen kleine oneffenheden minder een probleem, maar grote ongelijkheden kunnen ook daarbij storende effecten veroorzaken.
Het egaliseren van de ondervloer is niet alleen om esthetische redenen van belang. Egalisatie kan ook uiteenlopende problemen voorkomen. Onder meer zal door een goed geëgaliseerde ondervloer de vloerbedekking minder snel slijten. Ook kan een vloer die mooi strak op de ondervloer ligt daardoor een hogere belasting verdragen.

Vrijblijvend advies
De ongelijkheid van een ondervloer kan verschillende oorzaken hebben. Onder meer is het oppervlak van een dekvloer vaak niet egaal genoeg voor het leggen van harde vloerbedekking. Ook komt het voor dat in een oude houten vloer door het gebruik kleine en grote oneffenheden zijn ontstaan. Verder moet in de meeste gevallen na het installeren van vloerverwarming een egalisatieproject volgen. Hoe de ongelijkheid ook is ontstaan, door egaliseren wordt een ondervloer volledig in orde gemaakt om er vloerbedekking op aan te brengen.
Als de nieuwe vloerbedekking eenmaal is gelegd kunnen de door een slechte ondervloer veroorzaakte gebreken alleen tegen hoge kosten worden hersteld. Daarom is aan te raden om de ondervloer door een vakman te laten beoordelen vóór u opdracht geeft voor het leggen van nieuwe vloerbedekking.
We hebben bij Co Dekker Interieurprojecten veel ervaring met uiteenlopende soorten vloeren en we zullen u graag van advies dienen.

Voorbereidende werkzaamheden
De noodzakelijke voorbereidingen voor het egaliseren van een vloer zijn voor ieder project anders en vooral afhankelijk van de bestaande ondergrond. Vloer-egalisatie is in de meeste gevallen alleen mogelijk als de oude vloerbedekking is verwijderd. Alleen bij een tegel- of natuursteenvloer is het in principe mogelijk om deze als ondervloer te laten liggen. Het eventueel verwijderen van de bestaande vloerbedekking kunnen wij vakkundig voor u verrichten. Als het om een groot vloeroppervlak gaat kunnen we de vloerverwijdering door toepassing van efficiënte kostenbesparende apparatuur heel doelmatig en snel realiseren.
Verder is het in sommige situaties nodig dat de ondervloer eerst door schuren wordt ontdaan van achtergebleven lijmrestanten, resten van oude egalisaties, delen van oude kunststof vloeren, curing compounds van betonvloeren en/of andere ongerechtigheden. Voor deze vloersanering kunnen wij verschillende praktische methodes toepassen, zoals bijvoorbeeld stofvrij plaat- of diamantschuren. De keuze hangt af van de conditie van de betreffende ondervloer en de mate van vervuiling.
Door een vloer eerst te saneren zal het egaliseren doelmatiger en met beter resultaat kunnen plaatsvinden. In sommige situaties, met name als er tapijt gelegd zal worden, is het zelfs mogelijk om de ondervloer met alleen saneren voldoende glad te maken. Maar om linoleum, marmoleum, rubber of pvc te kunnen leggen is na het schuren altijd ook nog egalisatie vereist.
Meer informatie over vloerverwijdering en vloersanering vindt u elders op deze website.

Soms afwerking met plaatmateriaal nodig
Een andere voorbereidende werkzaamheid die soms moet plaatsvinden is het aanbrengen van plaatmateriaal. Een vloer met grote ongelijkheden kan namelijk niet doeltreffend met alleen egalisatiecement vlak worden gemaakt. In sommige situaties is in verband met de conditie van de ondervloer eerst afwerken met spaanplaat of een ander plaatmateriaal nodig.
Een houten vloer kan bijvoorbeeld onvoldoende stevig zijn om hem doeltreffend met egalisatiecement gelijk te kunnen maken. Dan brengen we eerst met plaatmateriaal een toplaag over deze vloer aan. Een andere reden om plaatmateriaal aan te brengen kan zijn om zo in een nieuwbouwappartement de warmte- en geluidsisolatie te verbeteren.
Ook komt het voor dat een houten vloer in een oud huis in de loop der jaren scheefgezakt is. Dan meten we de hoogteverschillen op en plaatsen we draagbalkjes om de verschillen te overbruggen. Eventueel wordt tussen de draagbalkjes isolatiemateriaal aangebracht. Vervolgens worden de platen op de draagconstructie gelegd en vastgemaakt.
Soms is na het afwerken met plaatmateriaal geen verdere egalisatie nodig. Dit hangt af van de te realiseren eindvloer. Bij vloerbedekkingen waar zelfs kleine oneffenheden problemen geven, zoals linoleum, marmoleum, rubber of pvc, moet altijd ook nog met egalisatiecement geëgaliseerd worden.

Professionele egalisatie
Vloer-egalisatie is gespecialiseerd vakwerk dat u het beste kunt laten verrichten door een ervaren interieurbedrijf zoals Co Dekker. Voordat we met het egaliseren beginnen maken we de ondervloer door stofzuigen helemaal schoon. Ook zorgen we dat het oppervlak olie- en vetvrij is.
Daarna brengen we een geschikt voorstrijkmiddel aan voor goede hechting van het egalisatiecement op de ondervloer. Voor poreuze ondergronden zoals beton wordt een speciaal voorstrijkmiddel toegepast. Vakkundig gebruik van een voorstrijkmiddel draagt belangrijk bij aan het uiteindelijke resultaat van het egalisatieproject.
Hierna kan met het eigenlijke egaliseren worden begonnen. Allereerst worden eventuele scheuren en gaten met een snel hardende reparatiemortel dichtgemaakt. De vloer is dan gereed om in zijn geheel van een egalisatielaag te worden voorzien.
Wij werken met hoge kwaliteit egalisatiecement dat we ter plaatse handmatig of machinaal gereedmaken. Welk soort egalisatiecement ofwel egaline wordt gebruikt is afhankelijk van het type ondervloer. Voor een houten ondervloer moet bijvoorbeeld ander egalisatiecement worden gebruikt dan voor een zandcement dekvloer.
Het egalisatiecement wordt uitgegoten en met een spaan in een mooie egale laag van tenminste 3 mm dik over de ondervloer geleid.
Als aan de vlakheid van een vloer zeer hoge eisen worden gesteld kunnen wij waterpas-egalisatie toepassen. Wat dit betreft kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een vloer waarover regelmatig gevoelige filmapparatuur rijdend wordt verplaatst. Door een speciale werkwijze, waarvoor een relatief dikke laag egaline nodig is, wordt bereikt dat het vloeroppervlak geheel voldoet aan de waterpasnorm.

Ook grotere vloeroppervlakken
Voor het egaliseren van grotere oppervlakken gebruiken we speciale apparatuur. Het egalisatiemiddel wordt dan met een pompsysteem via slangen naar de gewenste plaatsen op de vloer gebracht. Met onze eigen speciale machines kunnen we per dag heel veel vierkante meters vloeroppervlak egaliseren. Bij grotere oppervlakken zijn we dankzij onze ervaring en onze efficiënte machines in staat om heel arbeidsbesparend en dus kostenverlagend te werken. Het egalisatiemiddel wordt bij deze projecten niet in zakken maar in een silo aangevoerd. Het werken met een silo is makkelijker en efficiënter. Bovendien is het goed voor het milieu want er ontstaat zo minder afval.
Uw vloer is belangrijk, dus haal er een vakman bij. Graag zullen we ter plaatse uw vloer beoordelen en de mogelijkheden met u bespreken.

Ga terug naar hoofdpagina egaliseren

 

Daarom kiest u voor Co Dekker Interieurprojecten:

 

>  45 jaar ervaring

>  24/7 beschikbaar

>  Eén aanspreekpunt

>  Flexibele werkwijze

>  Eigen applicatiedienst

>  Het nakomen van afspraken

>  Meerdere specialismen onder één dak

 EEN OFFERTE AANVRAGEN OF VRIJBLIJVEND ADVIES ?